Privacy policy

Themadoos.nl verplicht zich de Privacy Wetten, de persoonsgegevens bescherming en alle andere rechtsgeldende voorschriften en eventuele Europese Privacy Wetten, in acht te nemen.

Fouten in de site kunnen niet als bindend worden beschouwd.